DADES PERSONALS (Obligatoris)

Nom i cognom    
Telèfon    
Població    
Correu electrònic    
       

DADES DEL VEHICLE (Opcional)

 
Contrasenya d'homologació  
Contrasenya fabricant  
 
Marca  
Denominació comercial (Model)  
Data de primera matriculació  
Accessoris  
Sostre solar
Enganxall de remolc
ABS
Altres
Motor  
Pais de procedència  
Comentaris  

 


Informació
Quan es pretén matricular un vehicle de la Unió Europea a l'Estat espanyol, cal (entre d'altres tràmits) anar a un punt d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) on li requeriran la fitxa tècnica reduïda del vehicle que ha de ser redactada per un tècnic competent.

Per redactar aquesta fitxa tècnica, es poden donar 2 casos:

1) El vehicle disposa d'homologació de tipus europea (per exemple: e1 * 2001/00 * 0000).
2) El vehicle no disposa d'homologació de tipus europea.

CAS 1)
En aquest cas, un cop facilitades les dades del formulari o bé després de la visita presencial al vehicle, es redacta la fitxa tècnica reduïda necessària per a la ITV. Aquest procés pot trigar un o dos dies des que es disposa de les dades del vehicle fins que el client rep la fitxa reduïda.

CAS 2)
En aquest cas, a més de la fitxa tècnica reduïda segons el procés del cas 1), caldrà un Certificat de correspondència amb l'homologació espanyola. Aquest certificat el tramitem nosaltres mateixos a través d'una entitat de certificació acreditada. Aquest procés pot trigar de quatre a sis dies des que es disposa de les dades del vehicle fins que el client rep la fitxa reduïda.

TARIFES (confirmades sota oferta particularitzada, IVA no inclòs):
T1 - Cas 1) PRESENCIAL 100,00 € + desplaçament + despeses d'enviament
T2 - Cas 1) ON-LINE: 70,00 € + despeses d'enviament
T3 - Cas 2) PRESENCIAL: 300,00 € + desplaçament
T4 - Cas 2) ON-LINE: 270,00 € + despeses d'enviament