EMPRESA


 • MISSIÓ

  A S3E Enginyeria desenvolupem serveis d’enginyeria, consultoria tècnica i execució especialista en instal•lacions (MEP) amb la possibilitat d’intervenir en qualsevol de les etapes de desenvolupament dels projectes. Aquesta versatilitat ens ha facilitat l’accés a un ampli ventall de projectes dins de diferents àmbits de l’edificació i de diferent envergadura. En aquest sentit, el nostre equip humà es capaç de Estudiar, Dissenyar, Supervisar, Coordinar i Mantenir diferents tipologies d’instal•lacions, segons les necessitats dels diferents clients. L’experiència i aquesta versatilitat ens ha permès donar un bon servei als diferents agents que intervenen en el desenvolupament d’un projecte: Propietats, Consultores, Arquitectures, Enginyeries, Constructores i Instal•ladores.
 • VISIÓ

  Som una empresa jove que ens preocupem i escoltem les necessitats del client per poder donar resposta a les seves necessitats sense defugir de les necessitats tècniques i normatives que implica. Això permet al client sentir-se més còmode i transmetre millor la informació per arribar abans i millor a un resultat satisfactori. Creiem que els projectes han de tancar el cercle, des del disseny inicial fins a l’usuari final, pensant en la seva facilitat d’execució i en el seu posterior manteniment, defugint de possibles incerteses tècniques que impliquin problemes en qualsevol punt del projecte.
 • VALORS

  • CONFIANÇA

   Entenem que el millor resultat d’un servei s’aconsegueix generant una relació de confiança amb el client, basada en un sòlid coneixement tècnic i una actitud d’atenció prioritària.
  • PROGRÉS

   El desig de poder accedir a projectes cada vegada més importants i complexes, ens porta a millorar constantment, amb innovació tecnològica, formació i productes.
  • EQUIP HUMÀ

   Per nosaltres l’equip humà és imprescindible per poder mantenir la filosofia que ens ha aportat la nostra identitat, per això, valorem moltíssim tots els nostres membres i busquem la seva comoditat perquè així puguin continuar aportant el màxim per complir les expectatives dels nostres clients.
 • COMPROMÍS

  El nostre compromís amb el client es basa en la recerca de solucions a totes les inquietuds i necessitats amb les següents característiques:
  • Capacitat tècnica i experiència en el desenvolupament de projectes de tota tipologia.
  • Enfocament de la sostenibilitat del disseny: econòmica i mediambiental.
  • Esforç de tot l’equip multi disciplinar per assolir l’èxit operatiu i econòmic del projecte.

  Com empresa també tenim compromisos que ens permeten millorar constantment:
  • Bones condicions laborals per augmentar l’esforç, la participació, la creativitat i la responsabilitat del nostre equip humà.
  • Seguiment continu de l’evolució del mercat i de les millores tecnològiques que aquest aporta.
  • Fomentar la cooperació i la interrelació entre tots els membres de l’empresa per créixer i evolucionar amb la aportació de tots/es.
 • EQUIP

  L’equip d’S3e ENGINYERIA està format per enginyers industrials, tècnics i arquitectes tècnics, tots amb titulació i amb formació complementària en disseny i execució d’instal•lacions, gestió i direcció d’obra i control del manteniment. La capacitat d’adaptació i responsabilitat de tots els membres d’S3e ENGINYERIA permet donar una resposta ràpida i de qualitat.

SERVEIS


S3e ENGINYERIA ofereix una dilatada experiència en projectes que engloben totes les necessitats i especialitats referents a l’enginyeria d’instal•lacions.
Aquests serveis es divideixen en dos grans grups en funció de la tipologia del client i les necessitats concretes.

CONSULTORIA

S3e ENGINYERIA amb l’experiència obtinguda en els diferents projectes pot ajudar a optimitzar recursos en diferents àmbits de l’edificació, així com, a estimar les necessitats pel seu correcte desenvolupament o manteniment.

En aquest sentit, els serveis que pot oferir la nostra empresa són:

 • FACILTY MANAGEMENT INSTAL•LACIONS
 • OUTSCOURING INSTAL•LACIONS
 • ENERGIA
 • AUDITORIES TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES
 • GESTIONS COMPANYIES SUBMINISTRADORES
 • GESTIONS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
 • CERTIFICACIÓ SOSTENIBLITAT LEED i BREEAM

ENGINYERIA

S3e ENGINYERIA es dedica a la enginyeria d’instal•lacions d’edificació, i manté i desenvolupa un know-how específic en aquest camp, per projectar edificis més confortables, eficaços i eficients.

La intervenció pot ser global donant serveis a tots els àmbits del projecte, o bé intervenir de forma parcial en els següents àmbits:

 • PROJECTES BÀSICS I EXECUTIUS D’INSTAL•LACIONS
 • PROJECTES D’EDIFICIS INDUSTRIALS
 • PROJECTES D’OBRA CIVIL – INSTAL•LACIONS
 • DIRECCIÓ D’OBRA
 • METODOLOGIA BIM
 • LLICÈNCIES AMBIENTALS
 • PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS
 • PLANS D’EMERGÈNCIA I D’AUTOPROTECCIÓ

PROJECTESAdministratiu

Comercial

Educatius o Culturals

Esportiu

Indústria i tecnologia

Hospitalari

Hoteler

Residencial

PERSONES


S3e ENGINYERIA és una empresa en constant evolució, que busca oportunitats i la millora de l’equip humà de l’empresa. Per això, tenim aquest canal de captació que permet a qualsevol persona posar-se en contacte amb nosaltres i conèixer-nos.

També som una empresa compromesa amb la gent jove que necessita la seva primera oportunitat en el món laboral i, per això, sempre tenim les portes obertes a noves incorporacions semi-formatives i que permetin desenvolupar les seves capacitats dins d’un espai professional.

Aquestes possibilitats no tenen sentit sense un ambient de treball excepcional i obert, que facin sentir-se còmodes a les noves incorporacions i a la fàcil adaptació al equip de treball del nostre despatx.

Gràcies per confiar en què podem ser una bona empresa pel vostre desenvolupament professional.

CONTACTE


GIRONA

Ctra. Antiga
d'Amer 10-12

17007 Girona

Telèfon

972 221 999

BARCELONA

C. de Pamplona
92, 2-5
08018 Barcelona

Telèfon

934 600 043